Nieuwsflits Federatie CAM i.s.m. Instituut CAM

Zorg dat we zichtbaar worden!!

Via de Federatie CAM een kans om therapeuten op de Nederlandse zorgkaart te zetten!

Na diverse gesprekken heeft de Federatie CAM weer een volgend succes geboekt op weg naar maatschappelijke erkenning van CAM therapeuten binnen de reguliere zorg.
Opname van therapeuten in een officieel, door de overheid erkent, Register waarin ook BIG geregistreerde zorgprofessionals staan.

Het doel van dit Register is: Voor de consument duidelijk maken wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid.

“Zo heeft de burger inzicht in waar hij welke zorg kan verkrijgen”, aldus VWS.
Daarom vindt de Federatie CAM het belangrijk dat ook de CAM-Zorgverleners in dit Register worden opgenomen.

De eerste gesprekken zijn gevoerd en zijn positief verlopen. Nu willen we graag de tweede stap zetten. Wij willen zoveel mogelijk therapeuten benaderen om een lijst samen te stellen met de mogelijkheid dat zij opgenomen worden in dit Register.
Daarvoor hoef je alleen jouw naam, AGB code en KvK-nummer kenbaar te maken.

Wat moet je doen?

Stuur GRATIS jouw gegevens naar therapeut@federatie.nu dan stellen wij een lijst samen die we vervolgens overdragen aan VWS. Zij verzoekt ons nadrukkelijk alleen deze gegevens te sturen omdat deze binnen de AVG normen vallen. Hoe langer de lijst van therapeuten, des te groter is de profilering van de CAM therapeuten.
Na ontvangst van de lijst gaat men vervolgens kijken hoe dit verder binnen het bestaande register kan worden opgenomen en ingericht. Na aanlevering van de lijst aan VWS vernietigt de Federatie de lijst met namen. Wij bemiddelen éénmalig voor dit register.

Dus … stuur je Naam + Voorletters, AGB code (Praktijk en persoonscode) en KvK-nr. vóór 1 januari 2020 naar therapeut@federatie.nu en help jezelf en alle andere CAM therapeuten nog zichtbaarder te worden op de Nederlandse zorgkaart.

Naam + Voorletters AGB code persoonlijk KvK-nr

Zorg dat je zichtbaar wordt!!