Eindelijk is het zo ver. De complementaire therapeut in Nederland weet zich momenteel gesterkt door een eigen beroepsfederatie die een stevige brug slaat tussen de reguliere geneeskunde en vele complementaire behandelwijzen die ons land rijk is. Op 11 januari werd in hotel Het Kontakt der Kontinenten in Soest daarvoor het officiële startsein gegeven. Gesteund door huisartsen is de federatie CAM (Complementary Additive Medicine) nu een feit. Zij telt inmiddels een kleine zestig leden en dat aantal groeit met de dag.

Waarom een federatie?
Het landschap van beroepsverenigingen en koepels waarin de belangen van diverse leden worden behartigd in het complementaire veld is uitzonderlijk groot en telt honderden verschillende kleine en grotere organisaties. Ieder van hen behartigt op zijn beurt een eigen vakdiscipline of behandelwijze. De federatie CAM wil nu juist voor alle CAM therapeuten tezamen voor de belangen opkomen en daarbij als het ware vakdiscipline overstijgend zijn.

Samen sterker staan
En dat is juist nu belangrijk! Precies op het moment dat complementaire behandelwijzen onder druk komen te staan en sommige niet meer onder verzekerde zorg vallen, en bovendien het ministerie van VWS de Federatie CAM aanmoedigt voor hen hét aanspreekpunt te willen zijn. Bovenal speelt de federatie een prominente rol als bruggenbouwer tussen de reguliere zorg, de huisartsen en de tweedelijnszorg. Een harde doelstelling van federatie CAM is hierin dan ook zichtbaar beter en meer te gaan samenwerken.

Beroepsprofiel en Europese samenwerking
Om dit te kunnen realiseren verwacht de federatie CAM uiteraard ook wat van de CAM therapeut. Zo weet de CAM therapeut zich te verbinden en te profileren en is hij bovendien erkend en kwalitatief goed opgeleid. federatie CAM is verbonden met instituut CAM (opleidingen op Hbo-niveau). Daarnaast wordt er gewerkt aan een profiel voor de CAM therapeut dat volgens Europese richtlijnen de domeinen erkent zoals: Homeopathie, Oosterse en Traditionele, Chinese geneeskunde, Psychosociale behandelwijze, Energetische therapie, Natuurgeneeskunde, Manuele geneeskunde en Antroposofische behandelwijze.

Lidmaatschap
Iedere CAM therapeut die zich herkent in het profiel verwelkomen wij van harte bij federatie CAM. Het lidmaatschap kost € 60,00 per jaar waarvoor we ons inzetten voor de belangen voor het vakoverstijgende CAM domein. Dat alles gebeurt binnen portefeuilles: ministeries / overheid, beroepsverenigingen, onderwijs, patiëntenverenigingen en public relations. De federatie wordt gesteund door diverse partijen en adviseurs; de heer Ir. G.J. Steenbergen (CIO) en de heer M. de Voigt, emeritus Hoogleraar Fysica.

Ja, ik wil lid worden!