Zorg tot in de kern

Federatie CAM staat voor heldere samenwerking tussen reguliere zorg en het CAM domein. Om samenwerking te bevorderen heeft de Federatie een beroepsprofiel over de CAM therapeut gemaakt, waarin de 7 zorg disciplines beschreven worden en de daarbij behorende zorg methodes. Door de overstap naar Positieve Gezondheid Zorgverleners staan we vanaf juli 2021 in het Vektis register als nieuw beroep. Ben jij al Positieve Gezondheid Zorgverlener?

Conferentie Gezond(heid) centraal

2 Oktober wordt de tweede conferentie georganiseerd.

Het programma is als volgt opgesteld: Menzis gunt ons een blik in de toekomst en Chantal Walg, adviseur publieke gezondheid, neemt ons mee in de meest recente ontwikkelingen van het reguliere zorgdomein. Gemeente project ‘Ruwaard’ bespreekt de lessons to learn uit de samenwerkingsverbanden.  BPGZ presenteert een oplossing waarbij het nieuwste initiatief, een leefstijlzorgteam je meeneemt in het anders werken. De focus wordt gelegd op omkeerbare ziekte, preventie en gezondheidsbevordering. Ook het werken met digitale systemen word je niet onthouden, géén verschillende loketten meer maar één centraal behandelplan voor alle zorgverleners waarbij therapieën nuttig en doeltreffend worden ingezet. Tot slot ga je zelf aan de slag, op basis van een interactieve casuïstiek,  met een leefstijlzorgteam. https://instituut-cam.nl/conferentie-gezondheid-centraal/

Verbinden

Samenvatting congres verbinding gehouden op 11 februari 2017

Onafhankelijke samenwerkingspartners

De Federatie CAM is ontstaan vanuit de behoefte van huisartsen (collectief) om in 2020 te kunnen doorverwijzen naar CAM therapeuten. Initiatiefnemers zijn Prem Heera (arts) en Gerda Perenboom (directeur Instituut CAM) Een verdieping is de oprichting van de nieuwe Beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid Zorgverleners.(www.BPGZ.nl)

Elke partij die is uitgenodigd om deel te nemen aan de Federatie, is onafhankelijk, heeft zeggenschap, beheerst beleidsvaardigheden en heeft kennis van het zorgdomein. Alle partijen zien het grotere belang vanuit eigen expertise en heeft de intentie met elkaar in dialoog te gaan. Het resultaat is om met elkaar constructief stappen te zetten op weg naar een duurzame samenwerking en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Met onderstaande diagram wordt de doelstelling van de federatie duidelijk.

 

FAQ

Hier onder vind je veel gestelde vragen.
Staat jouw vraag er niet tussen? Stel dan jouw vraag met het formulier onderaan de pagina.

Wat betekent CAM?

CAM betekent Complementairy Additive Medicine.Therapeuten die aanvullende zorg verlenen.

Wanneer ben je CAM therapeut?

Elke therapeut vanaf nu zorgverlener met een eigen praktijk waarin cliënten worden behandeld op een niet reguliere manier is CAM therapeut. Bijvoorbeeld Voetreflex, Energetische therapeut, Cranio Sacraal,Massage therapeut, Kinesioloog etc.

Is iedereen CAM therapeut?

Nee, de homeopathische artsen, acupuncturist artsen, paramedici zijn een aparte groep. Zij hebben zich verenigd in een andere groep.

Is iedereen Positieve Gezondheid Zorgverlener?

Ja, verpleegsters, leefstijlcoaches, diëtisten, therapeuten, iedereen die een praktijk heeft en kennis heeft van Positieve Gezondheid en leefstijl, 240 EC, is PG Zorgverlener. 

Moeten de CAM therapeuten nu hetzelfde gaan doen als de paramedici?

Nee, het is belangrijk dat wij onze eigenheid bewaren en een goede eenduidige weergave geven van het beroep CAM therapeut. Een werkgroep gaat dit verder uitwerken. Als 10.000 CAM therapeuten zich uitspreken en zich in het beroepsprofiel kunnen vinden dan hebben we een akkoord en kunnen we verder werken aan een keurmerk.

Waarom een keurmerk voor CAM therapeuten?

Huisartsen willen niet weten wat de therapie inhoudt maar willen wel weten wie patiënt veilig en kwalitatief goed werkt. Een keurmerk is een verwijzing naar kwaliteit van de CAM therapeut. Daarmee wordt het doorverwijzen van een huisarts naar een CAM therapeut een stuk makkelijker.

In welk kader wordt dit project uitgevoerd?

De gezondheidszorg is te duur, het zorgsysteem moet en kan anders. In het hooflijnen akkoord staat dat vanaf 2030 de patiënt verantwoordelijk is voor zijn eigen zorgplan. De patiënt wil gebruik maken van complementaire zorg. Daarmee worden deuren geopend.
Er is een initiatief dat gezondheid niet alleen lichaamsfuncties maar ook andere elementen bevatten zoals mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Ik krijg altijd te horen dat er geen onderzoeksgegevens zijn van werkbare CAM therapieën. Doet de federatie hier ook iets aan?

Ja, de federatie wil starten met een werkgroep ”Onderzoek” waarmee alle onderzoeksresultaten in en digitaal archief worden gearchiveerd. Ook wil de federatie een Value Based onderzoek starten onder de 10.000 CAM therapeuten naar de werkzame therapie.

Wat doet de werkgroep: “Onderzoek”?

De werkgroep inventariseert alle onderzoeksgegevens en gaan deze archiveren in een database. Daarnaast maken zij een enquête die 10.000 therapeuten onder hun cliënten kunnen verspreiden. Als elke therapeut dat doet bij 5 cliënten hebben we 50.000 gegevens die verwerkt kunnen gaan worden. Ook is er geld om TNO bij het onderzoek te betrekken. Alle organisaties die inmiddels onderzoekgegevens hebben worden uitgenodigd zich aan te sluiten.

Waarom zou ik lid moeten worden van de federatie. Er zijn toch ook beroepsverenigingen en koepels?

De federatie is er voor die CAM therapeut die wil samenwerken met reguliere huisartsen. De federatie spreekt namens 10.000 CAM therapeuten die maatschappelijke erkenning willen van het beroep CAM therapeut.

Wat is het project: samenwerken da’s pas gezond,?

Dit project is gestart tijdens het opzetten van de federatie (vakbond) en wordt uitgevoerd door de stuurgroep van de federatie.

Wie is de stuurgroep van het project?

P. Heera huisarts spreekt namen huisartsencollectief voor 600 huisartsen

M. de Voigt Emeritus Hoogleraar adviserend lid

G.J. steenbergen CEO en bestuurslid stichting Zaadbalkanker adviserend lid

L. Kuypers Apothekersassistente en CAM therapeut

G.J. Perenboom vz.Onderwijskundige en pedagoog. Tevens CAM therapeut

Wat is tot nu toe het concrete resultaat van het project?

We hebben ideeën omtrent een verwijssysteem tussen huisartsen en CAM therapeuten en dat is voor 80 % rond.
De stuurgroep heeft een afspraak met VWS voor het bespreken van het Project en de doelen ervan. Zo verkennen we de kaders (WKKGZ) vanuit de wetgeving.
We hebben besprekingen om te komen tot één BIG-CAM register. De partijen zitten aan tafel.

Mijn huisarts weet niet eens van mijn bestaan. Wat kan de federatie hierin betekenen?

Door in één actie week flyers te verspreiden op het gebied van CAM therapeuten en CAM therapieën verspreiden we in één keer 100.000 flyers. Doen we dat twee keer per jaar dan kan men niet meer om ons heen.

Waarom gaat dit project (federatie) wel lukken, er is al zoveel geprobeerd?

De bovenliggende partij is het huisartsencollectief. Zij willen graag doorverwijzen maar weten niet goed naar wie en willen antwoord op de vraag wat een CAM therapeut kan en wat de kwaliteit ervan is. De huisartsen spannen zich nu in om de samenwerking tot stand te laten komen. Dit is nieuw. Tot nu toe waren het de groeperingen uit het CAM domein zelf die graag wilden samenwerken.

Ik wil mijn steentje bijdragen. Hoe kan ik mij aanmelden?

Op onze website zie je de button: ik meld mij aan. Je vult je gegevens in en via ideal betaal je € 60,00. Daarmee laat je zien achter het project te staan.

Waarom betaal ik € 60,00 ?

Er is in het verleden veel vrijwilligerswerk gedaan. Bij betaalde krachten kan men ook eisen stellen en het is ook een beloning van de inzet van de deelnemer. De gedachte dat wanneer men betaalt men eisen kan stellen is een uitgangspunt van de federatie.
Daarnaast worden er werkgroepen aan het werk gezet en ook zij moeten betaald worden.

Wie worden er dan betaald?

Tot op heden werkt de werkgroep op vrijwillige basis. Zodra de aanmeldingen binnenkomen worden de tot nu toe gemaakte kosten vergoed. Stuurgroep leden ontvangen een vergoeding. Andere kosten zijn website, werkgroep leden, vergader- en vacatiekosten, belastingdienst etc.

Waarom 10.000 aanmeldingen?

Paramedici, artsen en andere zorgverleners bundelen zich en zijn momenteel gesprekspartner van overheid en zorg. Namens 10.000 CAM therapeuten verloopt een gesprek heel anders dan wanneer met moet melden dat men namens 1000 CAM therapeuten spreekt. Hoe meer leden hoe meer zeggingskracht.

Waarom een overstap naar beroepsorganisatie Positieve Gezondheid Zorgverlener?

De doelen van Federatie CAM en Beroepsorganisatie Positieve Gezondheid Zorgverlener zijn hetzelfde. Door ons te blijven profileren als alleen CAM- therapeut blijven we een buitenbeentje en worden we niet serieus genomen. Positieve Gezondheid Zorgverleners behandelen de oorsprong van de klacht. Daarmee hebben we een reguliere jas aangetrokken met behoud van de vakdiscipline. Dat dit werkt blijkt wel dat we van de koepel van zorgverzekeraars een unieke AGB code toegekend hebben gekregen. Daarmee profileren we ons als zelfstandige beroepsgroep. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan en de eerste subsidie aanvraag bij ZONMW is gedaan.

Werkt de federatie (vakbond) in samenwerking met andere partijen?

Alle partijen die de koers van de federatie een warm hart toedragen worden uitgenodigd met de stuurgroep in gesprek te gaan. De titel is niet voor niets: Samenwerken, da’s pas gezond.

Vraag inzenden: